Fellestreninger

Fellestreningene er klubbens sosiale møteplass for alle aldre, enten du er med seil, foil, winge eller bare ønsker å henge ut sammen med andre.

Sted, tid og påmelding

Foregår i Sømmevågen hver mandag og torsdag fra kl.17.00 til 20.00 – fra midten av mai til midten av september, utenom juli hvor vi har sommerferie. Påmeldingen åpner dagen før og er åpen frem til 2 timer før treningen starter. Påmelding her.

Treningsavgift

Alle som ønsker å delta må ha betalt medlemskontingenten. Deretter er valget mellom å betale for hele sesongen (senior kr.500,- / junior 250,-) eller pr. gang/oppmøte (senior kr.100,- / junior 50,-). Lån av utstyr (brett og drakt) er da inklusiv!

Hvis du ønsker å betale for sesong, skal du i utgangspunktet betale dette sammen med medlemkontingenten. Har du har gjort dette må du uansett registrere en Webkonto (gratis) her, for å kunne melde deg på den enkelte trening.

Hvis du ikke fikk betalt for sesong ved betaling av medlemskontingenten, kan du betale herunder ved å velge det aktuelle “produktet”.

Ønsker du kun å delta på en eller noen få treninger kan du betale ved påmelding, men det krever at du er medlem og har registrert en Webkonto.

Registrering på treningene

Fra 2023 vil vi forsøke å benytte et enkelt skjema der alle som skal delta på treningen skriver seg opp når de ankommer, slik at vi har oversikt hvem som deltar og ikke av de som er ute på vannet.

Rednings- og slepebåt

Alle deltagere som er på vannet under våre fellestreninger, enten det er windsurf, wingfoil, SUP eller annet, vil bli plukket opp / slept tilbake til land med SBF sin følge- og redningsbåt hvis behov. Dermed kan alle føle seg trygge når de deltar.

Hvem treningene er for

Treningene er for både juniorer og voksne – og alle nivåer og type brett/seil/winge. Instruksjon vil derimot kun bli gitt til dem med windsurf. Dem som er på wingfoil danner egen gruppe og lærer av hverandre. Hvis mange nok juniorer blir disse delt inn i egen gruppe.

Kort om treningene

Alle som skal delta må være medlem og enten ha gjennomgått et nybegynnerkurs eller ha noe erfaring fra tidligere. Dette har med sikkerhet å gjøre slik at alle vet hvordan ting foregår på land og på vann. Treningene er satt opp slik at deltakerne selv henter ut brett og rigg og setter tilbake på plass etter bruk. SBF stiller med trener/instruktør som hjelper til både med rigging og seiling. Instruktøren vil først og fremst ha fokus på sikkerhet og slepe med båt de som ikke klarer å komme tilbake til utgangspunktet.

Barn og unge

SBF ønsker å satse på barn og unge. Dette krever mye av oss som er trenere i forhold til å holde kontroll på alt og alle. Klubben har derfor satt som krav til at de under 12 år må ha med en voksen til å hjelpe seg på våre treninger med å hente ut utstyr, rigge opp/ned og sette alt på plass etterpå, i tillegg til selve seilingen. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi instruksjon hvis det er mange som møter opp og er uerfarne. Da vil meste av tiden gå med til å slepe tilbake til land. Det er derfor et krav til gjennomført nybegynnerkurs.

Regler for bruk av klubbens utstyr

Alt utstyr skal behandles med forsiktighet. Ved rigging skal brett og seil legges slik at de ikke er i veien for andre. Brett må aldri slepes i strandsonen, de skal løftes til det er dypt nok slik at ikke finnen tar ned i bunnen. Brett og seil legges nedpå stranden/steinene FORSIKTIG. Få heller hjelp fra en annen om du ikke klarer å bære ut/inn selv. Utstyret du låner må ikke ligge og slå i steinene når du har pause – bær det på land. Kommer du nær land når du seiler, legg seilet ned og hold dette klar av land og steiner til du klarer å svømme det litt utpå eller du får hjelp av klubbens båt.

Opprigg og nedrigg

Vi ber at alle som deltar på treningene hjelper hverandre med å rigge opp og ned, samt ta ut og sette på plass. Våtdrakter og sko som lånes skal skylles i sjøen etter bruk. Våtdrakt skal ikke være på vrangen, armer og ben rettes ut og sko tømmes for vann før det henges opp.

Avlysning av trening

Hvis vindstille, meget sterk vind, uvær eller annet, kan en trening bli avlyst. Dette vil i så tilfelle bli delt med de påmeldte deltagerne via e-mail, senest en time før treningen starter.

Seileområde

Kartet du finner her viser området alle bør holde seg innenfor. De som seiler utenfor og som ikke kommer seg tilbake vil bli hentet med båt. Vi anbefaler alle til å holde seg nær utgangspunktet og heller padle tilbake hvis det ikke blåser for mye.